Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2013

perfectisimpossible

August 29 2013

perfectisimpossible
7627 bb7e 500
perfectisimpossible
1220 102f
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaSayid Sayid

February 01 2013

perfectisimpossible
1160 41e1
Reposted frommorebullshit morebullshit vialobuss lobuss

January 29 2013

perfectisimpossible
9136 8289
i można by tak całe życie
Reposted byblacksubmarinelobussperpetagab-ryscolorful931ma-rzen

January 16 2013

perfectisimpossible
3679 abd0

January 14 2013

perfectisimpossible
6179 7d02
`Wszystko w porządku? 
- Nie , ale to norma - odpowiedziała.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou

January 13 2013

perfectisimpossible
9843 ae41
Nigdy nie ufaj nikomu bardziej niż sobie.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
perfectisimpossible
Reposted frommesoup mesoup viailoveyou iloveyou
perfectisimpossible
0365 513e
niebezpiecznie jest wierzyć że coś trwa wiecznie. 
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
perfectisimpossible
9240 44c8
Reposted frombvllshit bvllshit viabeskinny beskinny

December 26 2012

perfectisimpossible
9035 0c20
Reposted fromkarant karant viaTattoo-World Tattoo-World
perfectisimpossible
zmęczenie wynikające z ciągłych prób bycia kimś innym.
Reposted bydivi divi

December 17 2012

perfectisimpossible
0196 1958
Reposted fromwhateveer whateveer viaplotkara plotkara
perfectisimpossible
0130 4040
IMANY
Reposted fromchief chief viatoniewszystko toniewszystko
perfectisimpossible
8710 549b
Reposted fromseqel seqel viaskins skins
perfectisimpossible
2434 f8a8
Brave/Merida Waleczna
Reposted frompatt patt viaDisney Disney
perfectisimpossible

December 11 2012

perfectisimpossible
Mój problem polega na tym , że za bardzo się przywiązuję do ludzi , którzy potem mają na mnie wyjebane , a później płaczę i nie umiem mieć twardego serca i też się na nich wypiąć.

December 08 2012

perfectisimpossible
7086 c496
Reposted byTheGehmMasta TheGehmMasta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl